Když jsme se začali v přírodovědě učit o zvířatech, paní učitelka se s námi do toho pustila po hlavě. Jelikož nás má na většinu předmětů, zařazovala učivo do českého jazyka a matematiky.

Český jazyk byl zajímavý, protože jsme psali o zvířatech podle svých přání. Každý žák si připravil vlastní reportáž a pak ji před třídou prezentoval jako iReportér. Projekty se všem žákům povedly, hodně zvířat bylo pro nás neznámých a moc nás to bavilo. V matematice jsme třeba počítali délku spánku lva nebo délku života různých zvířat. V anglickém jazyce se většina žáků v té době učila o domácích mazlíčcích.

Přírodověda byla hlavní střed dění. Tam jsme se dozvídali o  méně známých zvířatech a zajímavosti o těch, které už od malička známe. Promítali jsme si prezentace, které komentovali všichni zpaměti jako v televizi.

Také výtvarné práce byly zaměřeny ke zvířatům domácím nebo divokým. A náš oblíbený předmět tělesná výchova? V tělocvičně jsme několikrát stavěli tzv. opičí dráhu nebo přeskoky přes různé překážky.

Foto Dagmar Vopelková, text Jan Handlíř, 5. B

Back To Top