V úterý 24. června se sešli všichni žáci I. stupně před školou. V příjemném stínu se dali do bojů o nejlepší umístění v atletických disciplínách – běh, hod na cíl, skok z místa, přeskoky švihadla a sedy lehy.

Svými výkony posuzovali zdatnost a vytrvalost, snahu dosáhnout nejlepší výkon. Vzájemně si drželi palce od prvňáčků po páťáky. Žáci si porovnávali sportovní výkony mezi souběžnými třídami. Výsledky třeťáků byly nerozhodné, proto byla udělena tři třetí místa v kategorii dívek.

Z celkového počtu 183 žáků se zúčastnilo 154 sportovců. Na prvních místech se umístilo 10 žáků, na druhých 11 žáků a na třetích 15 žáků. První disciplínou byl běh v terénu (polní cestou 200 metrů), před školou házení kriketovým míčkem na cíl, skok z místa – měření vzdálenosti skoku.

Za školou probíhaly boje v počtu sedů a lehů za 30 sekund a přeskoky švihadla také za 30 sekund. Nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách byly např.: skok z místa u prvňáků 172 cm – Jakub Přibyla, u druháků 165 cm – Ludvík Remešek, třeťáci 188 cm – Lukáš Vyležík, čtvrťáci 195 cm – Zuzana Vrbová, u páťáků 200 cm – Adam Liberda.

Sedy lehy – nejlepší výkony: první třída 27 – Lukáš Dlouhý, druhá třída – 29 – Patrície Michálková, třetí třída – 29 – Lukáš Vyležík, čtvrtá třída – 33 – Martin Kocur a pátá třída – 32 – Galuška Daniel, Lucie Boháčová a Bianka Bakošová.

Přeskoky švihadla: první třída – 39 – Kristýna Čepcová, druhá třída – 48 – Natálie Blaťáková, třetí třída – 55 – Adéla Dlouhá, čtvrtá třída – 72 – Zuzana Vrbová a pátá třída – 80 – Galuška Daniel.

Celé sportovní zápolení se obešlo bez zranění, protože všichni byli opatrní a dbali bezpečnostních poučení svých učitelů. Děkujeme všem za účast a přejeme příjemné prožití prázdnin se sportem.

Foto Dagmar Vopelková, text Eliška Baránková – 4. třída

Back To Top