Již po třech měsících školní docházky umí už žáci 1. tříd přečíst mnoho slov a krátkých vět. Ale předpokladem úspěšného čtení a psaní je správná výslovnost všech hlásek. Někdy se však stane, že děti nastoupí do 1. třídy s lehkými vadami řeči. Ty je možné odstranit pravidelnou péčí v logopedické poradně. Probíhá u nás ve škole každé úterý v odpoledních hodinách.

S každým dítětem je pracováno podle individuálních plánů zpracovaných ze speciálních hláskových alb. Začíná se navozením jednotlivých hlásek a reedukace končí až po jejich úplném začlenění do samostatné řeči. Náprava trvá 20 minut. Důležitá je spolupráce s rodiči a s ostatními pedagogickými pracovníky. Garantem kvality nápravy řeči je SPC – Základní škola Bruntál.

Foto Karel Knapp, text logopedická asistentka Zdenka Závodná

Back To Top