Zdalipak víte, co je to „integer“, „quotient“ nebo „polyheron“? Uměli byste anglicky vysvětlit, jak se řeší rovnice d = r x t? Že to není nemožné, dokazuje v těchto dnech několik žákyň naší školy, které se zapojily do pilotního ověřování výukového materiálu Angličtina pro matematiku. Modul s názvem Basic Mathematical Terminology v pěti lekcích seznamuje se základními slovíčky a frázemi z aritmetiky i geometrie, které požívají v hodinách matematiky např. děti v Anglii.

Pro děvčata je nové nejen těžké téma, ale i výukové prostředí a odpovědná organizace vlastní práce. Během svého studia se učí plánovat si své učení tak, aby lekce postupně plnila a látku zvládala, učí se přebírat odpovědnost za své učení. Učitel se v tomto kurzu stává pomocníkem, průvodcem v učení a rádcem. V online pracovním sešitě jsou k dispozici texty s výkladem, rozhovory žáka s učitelem, interaktivní cvičení, nahrávky ke slovíčkům, frázím i dvě výuková videa.

Podmínky pro úspěšné dokončení lekce jsou přísné: žádný ze dvou online testů nelze spustit, pokud žák nesplní každé cvičení se stoprocentní úspěšností. Dobré znalosti jsou pak předpokladem ke zdárnému splnění úkolu na konci každé lekce. V lichých lekcích musí děvčata prokázat dobrou úroveň písemného projevu v anglickém jazyce; v sudých lekcích odesílají svému učiteli k ohodnocení téměř až dvouminutové video, ve kterém komentují postup řešení matematického příkladu, jako kdyby byly u tabule.

Děvčata, která ve studiu náročného modulu odborné angličtiny vytrvala, mohou být právem na sebe pyšná. Věřím, že jednou jim tato zkušenost pomůže v rozhodování, zda vycestovat na studijní pobyt do zahraničí.

Foto Regína Hajná, text Simona Martínková

Back To Top