Učení jako zábavu nabídla žákům 2. B třídy lesní pedagožka Blanka Drahotušská. V úvodu dětem vysvětlila, co se děje v přírodě, proč smrkové stromy v našem okolí hynou, kdo to má na svědomí.

Dozvěděly se, že největším nepřítelem smrků je sucho, dále pak brouk kůrovec a houba václavka, která napadá kořeny stromů a ničí je. Děti si mohly prohlédnout larvy kůrovce zblízka, sledovat jejich vykousané cestičky v kůře stromů.

Paní Blanka nám pak vysvětlila, jaká ochranná opatření musí lesníci udělat, aby stromy ochránili proti tomuto nebezpečnému hmyzu.

Po přestávce si děti zahrály hru podobnou Člověče, nezlob se. Ale trošku jinak, než ji všichni známe. Hráči spolupracovali ve skupinách. Za úkol měli vymyslet co nejvíce názvů lesních zvířat, ptáků a brouků. Hra byla strhující a bavila všechny školáky.

I když se do domečku propracovali jako první zelení, musím prohlásit, že vyhrály všechny děti, protože prokázaly, že umí nejen dobře hláskovat slova, počítat písmena, ale znají i mnoho lesních tvorů. 

Paní Drahotušská druhákům slíbila, že toto setkání není poslední. Určitě se spolu zase brzo, tentokrát v přírodě, uvidí.

Foto a text Zdenka Závodná

Back To Top