I když je naše malebná obec obklopená lesy, děti do nich zavítají jen málokdy. Znají spíše nákupní centra, akvaparky, kina a dětské atrakce. A tak nezbývá než život lesních zvířat, stromů a rostlin poznávat ve škole pomocí obrázků, interaktivních učebnic a videí.

K promítání prezentací se nejlépe osvědčily dataprojektory. Na začátku školního roku čekalo na děti z 2. B třídy překvapení. Na stropě visel úplně nový krásný přístroj.

Peníze na zakoupení dvou dataprojektorů a dvou interaktivních učebnic do přírodovědy nám poskytl státní podnik Lesy České republiky, formou sponzorského daru na podporu projektu „Člověk je součástí přírody“, na jehož plnění se podílejí všechny třídy I. stupně pod vedením třídních učitelek.

Dataprojektor je výbornou pomůckou používanou ve všech předmětech výuky. Jsme velmi rádi, že ho ve třídě máme, za což dárcům moc děkujeme. U nás ve třídě je zdrojem informací hlavně v prvouce.

Nasbírané poznatky o lesních savcích, houbách a listnatých stromech využily děti v miniprojektu Les je krásný.

Z odpadového materiálu a obrázků z časopisu Sluníčko si vytvořily kousek vlastní přírody. Besedováním si pak připomněly důležitost lesa pro člověka. Všechny děti pak tvrdily, že by se do lesa chtěly podívat častěji.

Foto Regína Hajná, Zdenka Závodná, text Zdenka Závodná

Back To Top