Das ist toll! (To je skvělé!) Laura Pavelková z 8. B obstála ve velké konkurenci a vybojovala krásné druhé místo v soutěži ve čtení textů v německém jazyce.

Zahájení…

Lesewettbewerb (soutěž ve čtení) se konala na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě pod záštitou Goetheho institutu a v porotě zasedli dokonce tzv. rodilí mluvčí, tedy lidé, jejichž rodným jazykem je němčina.

Laura v akci…

Ti hodnotili především správnou výslovnost, plynulost a výraz přednesu. V první kategorii soutěžilo celkem 25 dětí z opavských, krnovských, hlučínských a dalších základních škol. Právě v této velké skupině se prosadila Laura, která si na soutěž připravila jeden z nejtěžších textů, jež měli soutěžící k dispozici.

Společné foto…

Naši školu dále perfektně reprezentovala i Anička Veselá, Jirka Mlčoušek a Stefan Tusis z 8. B a Denisa Dragoszová s Terezou Lovasovou z 8. A (na jejich výsledky teprve čekáme). Na soutěž žáky připravila paní učitelka Veronika Glötzerová.

Výuka s paní doktorkou Nálepovou…

Chtěli bychom poděkovat také paní doktorce Janě Nálepové ze Slezské univerzity v Opavě, která nás pozvala a také přijela za našimi žáky do Města Albrechtic v němčině konverzovat.

2. místo pro Lauru…

Laura získala za své umístění sluchátka Panasonic a také ostatní soutěžící obdrželi drobné dárky. V čase, kdy jury (porota) rozhodovala o umístění, soutěžící ze všech kategorií zhlédli stínové divadlo v němčině, které si pro ně připravili hostující páťáci ze Základní školy v Moravské Třebové. Ti svou hru původně předvedli dokonce i v Holandsku.

Stínové divadlo…

Chtěla bych poděkovat všem našim soutěžícím za přípravu a vzornou reprezentaci albrechtické základní školy na univerzitní půdě. A na závěr přidám ještě jeden citát: „Hranice mého světa končí tam, kde končí hranice mého jazyka.“

Foto a text Veronika Glötzerová

Back To Top