Celkem tři dny strávila dvacítka našich osmáků a deváťáků v týdnu před velikonočními prázdninami s Američankou Taylor Galary. Zaplatili si totiž osmnáctihodinový jazykový kurz, který probíhal v době vyučování v učebnách naší školy.

Taylor sice není povoláním učitelka, nicméně v budoucnu by si chtěla založit uměleckou školu pro děti, a to v New Yorku, kde momentálně žije. Do České republiky se vydala jen na rok, jela na zkušenou, chtěla si práci s dětmi vyzkoušet. A naše děti byly nadšené. Poznaly velmi osobitou mladou ženu s krásnou americkou výslovností, nulovou znalostí češtiny a odporem k moderní technice a sociálním sítím.

Společné hodiny tak vyplnily plnohodnotnou konverzací, debatami, kvízy a hrami se slovní zásobou. Soutěžily na téma jídla a nápoje, hrály „židličkovou“, u které musely postřehnout správné anglické slovo, rozšířily si znalosti názvů částí lidského těla, ty pak využily při kreslení originálních monster.

Největší úspěch ale sklidily debaty, při nichž dva týmy proti sobě hájily rozdílná stanoviska, např. vyšší kvalita života v NY versus život ve Městě Albrechticích, mladé maminky na mateřské dovolené a maminky v zaměstnání atd.

Na základě několika málo faktů musely také děti napsat příběh, se kterým pak seznámily ostatní. Samozřejmě nechybělo ani opakování gramatických jevů, ale skutečným cílem kurzu bylo uvědomit si, že znalosti ze základní školy opravdu postačují k tomu, aby se naši žáci domluvili s rodilým mluvčí.

Nikdo by se neměl bát skutečné konverzace, všechny zábrany jsou zbytečné. Opravdu doufám, že tento cíl byl splněn a že Taylor nebyla poslední rodilá mluvčí, se kterou jsme se na naší škole setkali.

Foto žáci devátých tříd, text Renata Doležalová

Back To Top