Když se po více jak dvanácti letech a až na druhý pokus podařilo získat ve 4. kole výzvy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko dotaci na financování projektu „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyň a jídelna“, nastalo nejdřív nadšení. Hned ale vznikl problém. Jak po dobu plánované rekonstrukce a modernizace jídelny v trvání tří měsíců zajistit náhradním způsobem stravování pro téměř 200 dětských strávníků naší školy. Kde obědy uvařit, jak je převážet, kde je vydávat.

V kuchyni MŠ Město Albrechtice…

Výsledkem velmi vstřícného jednání s  ředitelkou MŠ Dagmar Lapuníkovou, vedoucími jídelen MŠ a ZŠ Stanislavou Kozelskou a Darjou Stýskalovou a s pochopením kuchařek z MŠ Jarmily Malaníkové a Pavly Weissové byla dohoda o podmínkách a způsobu společného využívání zařízení kuchyně jídelny MŠ. S přechodným řešením vyjádřila souhlas KHS Ostrava a posvětil je zřizovatel, stavebními úpravami provedenými ke všeobecné spokojenosti firmami Rychlostav pana Lioliase a  Ekotempo Krnov byly vytvořeny podmínky pro výdej stravy ve škole, upraveny rozvrhy výuky a zástupcem ředitele Milanem Pokorným byly přesně rozepsány nástupy tříd na obědy.

V náhradní výdejně ZŠ Město Albrechtice…

Prvního dubna vše začalo, 29. červnem vše skončilo. Naše paní kuchařky Božena Mironovičová, Jitka Krátká a hlavní kuchařka Věra Kolarovčeková v čele s vedoucí ŠJ při ZŠ všechno zvládly na jedničku. V mateřské škole se vařilo, pan školník Miroslav Frančák jídla převážel speciálně upraveným autem, obědy opět vydávaly naše paní kuchařky.

Paní vedoucí ŠJ Darja Stýskalová se vším dobře poradila…

Všem, kteří nám pomohli, patří poděkování. Těšíme se na zahájení provozu školní jídelny v nových podmínkách od 3. září 2012 a děkujeme všem pracovnicím jídelen z MŠ a ZŠ za výborně odvedenou práci.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top