O dalším průběhu stavební úpravy sociálního zařízení v historické budově základní školy podrobně vypovídá zápis z druhého kontrolního dne. Závěry po seznámení se se situací na místě samém za přítomnosti p. Jiřího Pokludy, zastupujícího dodavatele stavby Taylor okna stavební s.r.o., Luďka Volka, starosty, ing. Hynka Vavery, tajemníka MěÚ, za zřizovatele školy a Karla Knappa, ředitele školy, za stavebníka, sepsala p. ing. Martina Švecová.

K 11. červenci byly dokončeny všechny bourací práce. Jsou prováděny dispoziční úpravy jednotlivých místností pomocí pórobetonových dělících příček. Stavba je prováděna s drobnými odchylkami od projektové dokumentace se souhlasem všech zúčastněných stran. Jde o zazdění původních okenních prostorů, které se objevily až pod otlučení omítek a projektová dokumentace s těmito úpravami nepočítala.

Při odsekávání stávající keramické dlažby musela být odstraněna i vrstva podkladní betonové mazaniny, jež nebyla soudržná s původním pokladem. I to bude mít dopad na průběh dalších stavebních prací.

Bylo odsouhlaseno navýšení plochy pro provedení nových omítek stěn volných ploch nad obklady v místech, kde se ukázaly jako nesoudržné a křivé proti projektované ploše 75 m2.

Dodavatel byl požádán o vypracování cenové nabídky na zavěšený termatexový stropní podhled se zapuštěnými svítidly. Byla schválena výměna potrubí stávajícího přívodu vody a další drobné úpravy.

Paní ing. Martina Švecová bude jako technický stavební dozor dodavatelem stavby i nadále zvána ke kontrole každé zazdívané konstrukce. Práce postupují podle harmonogramu.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top