Jak jdou po sobě roční období si mohly děti ze 2. B připomenout hudebním pořadem, připraveným žáky ZUŠ. Děvčata převlečená za Jaro, Léto, Podzim a Zimu nás provázela zábavným vystoupením  plných sezónních básní, písní a tanců. Asi nejdelší čas pro naše pobavení patřil paní Zimě. Děti si zatancovaly se sněhulákem a zazpívaly si známé vánoční koledy.

Celý kulturní pořad oživili hudebníci hrou na trubku, housle, flétnu a klávesy.  Celé vystoupení bylo velmi zábavné a připomnělo všem posluchačům, že se blíží vánoční svátky a očekávané zimní prázdniny. Všem vystupujícím a paní učitelkám děkujeme za milý kulturní zážitek.

Foto a text Zdenka Závodná

Back To Top