Koncert pro spolužáky připravily Anička Veselá ze 3. B a Alexandra Šolcová ze 4. třídy. Obě se učí hrát na housle v Základní umělecké škole Město Albrechtice. Jejich paní učitelkou je Jana Horáčková. A právě s ní nám zahrály několik skladbiček, například z díla W. A. Mozarta. 

Zazněla i ukázka ze Smetanovy Vltavy. Paní učitelka proložila hudbu i informacemi o houslích, skladbách a hudebních skladatelích. Také jsme se dozvěděli, že Anička je ve své kategorii vítězkou okresního kola soutěže hry na housle a postoupila do kola krajského.

Na tento smyčcový hudební nástroj se učí hrát už od 1. třídy. Saša se ve svém volném čase kromě hry na housle věnuje bojovému umění: allkamf – jitsu, karate, jiu- jitsu. Nedávno vybojovala 1. místo v celorepublikovém klání v Jiříkově a Chomutově. Letošní Den dětí nám svým vystoupením zpestřily úspěšné žákyně, kterým se vede ve škole i v mimoškolní činnosti. Zdejší hudebku navštěvují i někteří další třeťáci a čtvrťáci, ovšem známé rčení „Co Čech, to muzikant“ zřejmě již neplatí.

Hrajeme s paní učitelkou Janou Horáčkovou se ZUŠ Město Albrechtice

Foto a text Taťána Hazuchová

Back To Top