V prvouce se třeťáci zabývají neživou přírodou. Minulý týden začali zkoumat vodu. Stali se kapkami vody a prožili si cestu obyčejné kapky v přírodě. Z připraveného textu si o ní vyhledali nejdůležitější informace, ze kterých si sami dokázali vytvořit zápis do sešitu.

Naučili se písničku od Pokáče „Na Antarktidě tajou ledy“. V symfonické básni Vltava od Bedřicha Smetany se zaposlouchali do nádherných tonů skladby a zkoušeli si představit sílu toku řeky. V aplikaci StopMotion se jim povedly zdařilé animace koloběhu vody. Ještě je čekají pokusy s vodou, na které se moc těší.

Foto a text Regína Hajná, animace děti ze 3. B

Back To Top