V úterý 18. října se 4. B vypravila na exkurzi do Kofoly, která má výrobní závod v Krnově. Po příchodu se nás ujala paní, která nám ukázala reklamy z historie i současnosti firmy. Například velmi oblíbenou reklamu, kdy tatínek řeže stromeček a holčička se ptá po zlatém prasátku. Reklama končí slovy: “Ne, ne, nemusím, já už ho vidím!“

Zahráli jsme si různé hry a poté jsme se odebrali do samotné výroby, kde jsme mohli sledovat proces přípravy kofoly a jiných nápojů. Předem jsme si museli pečlivě umýt ruce a obléct bílé pláště a všechny vlasy schovat pod bílou čepičku. Ochutnávali jsme různé nápoje, které Kofola také vyrábí, například: Rajec, RC cola, Orangina, Vinea, Snipp, Jupí aj.

Mimo jiné jsme měli příležitost zhlédnout výrobu PET láhví a žasli jsme nad tím, jak z jedné malé zkumavky jako zázrakem vyroste 2 litrová láhev. Celou prohlídku nám ale komplikovala obrovská potřeba odskočit si na WC, protože jsme nedbali rad naší paní učitelky, která nám kladla na srdce, že nemáme vypít všechny vzorky nápojů, které nám nabízejí.

Plni poznatků a dojmů jsme se vrátili zpět do školy, kde jsme si ještě na oběd vykračovali v bílých pláštích a s dobrou náladou. Těšíme se na další super výlet, který nám určitě brzy paní učitelka zase domluví!

Foto Regína Hajná, text za 4. B Klárka Boháčová

Back To Top