Kluci modré a holky červené. Hned u vstupu na první pohled jasné rozlišení chlapeckých a dívčích sociálních zařízení podle právě dokončovaných keramických obkladů.

Jedno z chlapeckých WC…

Opravované prostory začínají dostávat novou tvář, jak se o tom mohli přesvědčit všichni účastníci šestého kontrolního dne. Pan Jiří Pokluda za dodavatele stavby – firma Taylor okna stavební s.r.o, technický dozor investora – p. ing. Martina Švecová, za stavebníka Karel Knapp – ředitel školy a p. ing. Jitka Hanusová za zřizovatele.

Dívčí WC…

Mimo jiné byla odsouhlasena barevnost spárovací hmoty a thermaxových podhledových stropních kazet i diagonální směr položení dlažeb. Paní ing. Martina Švecová projednala jako technický dozor investora další záležitosti.

Změny už začínají být skutečně vidět…

Potřeby úprav odvětrání některých místností, přidání po jednom kusu zářivkových svítidel na chlapecké WC i způsob úprav opláštění sádrokartonem rozvodů potrubí.

Předsíňka před dívčím sociálním zařízením…

Protože se blíží datum dokončení díla, byl dohodnut termín úklidu staveniště a postup dokončovacích prací tak, aby neznemožňovaly přípravu prostorů v historické budově školy před nástupem dětí k zahájení nového školního roku.

Ještě podlahy, příčky a instalovat zdravotechniku…

To je malování, úklid učeben, instalace nového nábytku do dvou prvních tříd, instalaci nové interaktivní tabule i úpravy ve školní družině. Zároveň platí dohoda, že dodavatel stavby firma Taylor připraví podklady pro kolaudaci.

Účastníci kontrolního dne…

Jedná se o revizní zprávy k elektroinstalaci, protokol o zkoušce těsnosti vodovodu a kanalizace i prohlášení o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2006 Sb.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top