Nově na škole pracuje od září Klub zábavné logiky a deskových her. Žáci se během šestnácti dvouhodinových lekcí seznámí s řadou společenských deskových her, hlavolamů, rébusů. Scházejí se každou středu od 13.50 do 15.20 hodin v učebně u šaten. Docházka do klubu je bezplatná.

Lekce jsou směřovány na zlepšení matematické představivosti, zvyšování a rozvoj komunikačních i logických dovedností, plošnou a prostorovou představivost, kreativitu. Vedoucím klubu je paní učitelka Michaela Kubiszová.

Do klubu byly zakoupeny hry mezinárodně oceněné, které se liší různými úrovněmi náročnosti, logiky, strategie, náhody a potřebou komunikace. Veškeré vybavení je financováno z projektu „Cesta ke vzdělávání“ regist. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002972.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top