Příchod jara je ve škole již tradičně spjat s matematickou soutěží Klokan. Letošní ročník opět přinesl nejmladší kategorii Cvrček (2. a 3. třídy) 12 zajímavých úloh, ostatním žákům v kategoriích Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy) pak 24 matematických a logických problémů. Původem australská soutěž se postupně rozšířila do celého světa.

Nejúspěšnější z úspěšných řešitelů Klokana …

V Česku zdomácněla v roce 1995 a řešilo ji tenkrát „jen“ 24 tisíc žáků. Loňského 16. ročníku se zúčastnilo již téměř 320 tisíc žáků! Letošní ročník je tedy 17. v pořadí, na naší škole jsme Klokana počítali počtrnácté.

Pan zástupce gratuluje, předává diplom a drobnou odměnu …

Jako v každé soutěži děkujeme za účast všem řešitelům a blahopřejeme vítězům jednotlivých kategorií:

kategorie

jméno a příjmení

třída

počet bodů

Cvrček Jiří Mlčoušek 3. B 50
Klokánek Sabina Vidermannová 5. B 87
  Matěj Formánek 5. B 87
Benjamín Vendula Žáková 7. B 73
Kadet Ondřej Gebauer (tuto kategori vyhrál i loni) 9. A 70

Ondro, opět jsi nezklamal …

Kompletaci výsledků za celou Českou republiku zajišťuje Pedagogická fakulta UP Olomouc a dostupné budou v červnu 2011na adrese:
http://www.matematickyklokan.net/

Foto Karel Knapp, text Milan Pokorný

Back To Top