Sen mnoha dětí se splnil. Nechodit do školy. Jenže, je to opravdu tak fajn? Setkání s kamarády, spolužáky chybí. A učení tu stejně neustále straší. Vyjmenovaná slova, dělení se zbytkem, čtení, občas psaní, učivo prvouky. To dnes musí zvládnout žáci sami doma. Pomáhají různé počítačové vymoženosti. Všichni se teď učíme pracovat v Edu Page. Otevírat přílohy a prezentace v Power Pointu, posílat fotky zvládnutých domácích úkolů a testů, vkládat videa.

Velká zodpovědnost teď leží na rodičích. K vysvětlení nového učiva  jim pomáhají videa Matýskova matematika, Oskarova prvouka, Škola v obýváku, ČT Edu, UčíTelka, Odkazy v týdenních plánech a další. Rodiče se snaží a ze zpětné vazby je vidět, že to dělají velmi dobře. Za což jim patří velké poděkování. A aby kamarádi na sebe nezapomněli, než zasednou znovu do lavic, zapojili se do soutěže Hádej, kdo jsem? A kdo má chuť, může hádat s námi.

Foto rodiče dětí, text Zdenka Závodná

Back To Top