Nakouknout do prostor základní školy se podařilo všem zájemcům, příznivcům školy, a hlavně budoucím prvňáčkům s rodiči, kteří přišli v sobotu dopoledne. Pro všechny si žáci a pedagogové připravili opravdu pestrý program. Sportování, pokusy, hry, zpěv, bubnování…

Sluníčko bubnuje s námi…

O dobrou atmosféru se postaralo „Sluníčko“ (maskot školy). Bylo milým překvapením pro všechny návštěvníky, nejvíce však pro děti. Vítalo přítomné hosty a seznamovalo se budoucími prvňáčky, kterým pomáhalo plnit nelehké úkoly.

Kdo vyhraje…

Sportovci určitě uvítali aktivity v tělocvičně, kde si mohli zahrát stolní tenis, kin-ball, florbal, basketbal, zdolat překážkovou dráhu (skok přes kozu, hrazdu, válení sudů, přeskoky přes lavičky, kotouly, skok na žíněnku).

Já jsem kouzelník…

Pokusy s magnety (přitahování, odpuzování nebo vzájemné působení) i kouzlení s mícháním a vařením lektvarů v učebně fyziky a chemie se všem návštěvníkům moc líbilo. Každý se chtěl stát alespoň na chvilku badatelem nebo čarodějem.

Skládáme, malujeme, tvoříme….

V učebnách nižšího i vyššího stupně si děti mohly zahrát netradiční hry s kostkami, poskládat stavebnice, hlavolamy, puzzle, nakreslit obrázek, vybarvit omalovánku, tvořit z modelíny.

Jestlipak poznáš zvířátko…

Poznávačka přírodnin a modely zvířat v učebně přírodopisu zaujaly milovníky přírody. Nebylo lehké poznat, co se skrývá pod mikroskopem.

Sluchátka jsou bezva…

V jazykové učebně si otestovali sluchátka a někteří i znalosti z anglického jazyka.

Myslíš tati, že se mi daří…

Zájemci si mohli také vyzkoušet práci s interaktivními tabulemi, notebooky, počítači. 

Rytmus mám v těle…

Bubnování na africké bubny připravily paní učitelky v učebně hudební výchovy. Děti si také mohly zahrát na nový hudební nástroj Bobotubes, speciální plastové trubky. Největší zájem projevili návštěvníci o zpěv karaoke.

Hrajeme si ve školní družině…

Omrknout mohli příchozí i nově vybavenou a zmodernizovanou školní jídelnu, kuchyň a cvičnou kuchyňku. Některé děti si pohrály s hračkami ve školní družině.

Jen, aby se pokus podařil…

Den otevřených dveří se vydařil. Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům, kteří se postarali o zábavný program, panu školníkovi, paní vedoucí školní jídelny, ale i žákům 8. a 9. tříd (Nele Drahokoupilové, Marii Murové, Alexandře Šolcové, Janě Táborské, Marii Ondrašíkové, Petře Kociánové, Ivetě Dvořákové, Elišce Polachové, Nikole Šimečkové a Tomaši Kostelníkovi) za provádění hostů po škole. 

Foto Karel Knapp, Regína Hajná, text Regína Hajná

Back To Top