Kde se vzaly, tu se vzaly. Je docela obyčejné čtvrteční dopoledne. První vyučovací hodinu se potíme nad pololetní písemnou prací z matematiky. Uf! Máme to za sebou!

I kluci umí…

V přírodovědě si povídáme o ochraně životního prostředí, zamýšlíme se nad pravidly, která by se měla dodržovat při pobytu ve volné přírodě. Vedeme vášniovou diskuzi o znečišťování okolí našeho bydliště. Stále nic nenasvědčuje tomu, že se bude dít něco zvláštního.

Budeme se spolu učit…

Začala pracovní výchova. Přinesli jsme si ponožku, různé ústřižky látky a vlny, knoflíky… Zkoušíme vyrobit maňáska. Najednou nám pod rukami ožívají „prazvláštní“ postavičky, které oplývají nebývalou touhou po poznávání. Snaží se získat co nejvíce informací o všem, co se právě učíme.

Nasávám vědomosti…

Jedna překotně nasává znalosti z vlastivědy, jinou zajímá pravopis, další sleduje novinky z internetu. Některé se dokonce vrhly na studium encyklopedií.

Nemám problém ani s počítačem…

Jelikož jedno dopoledne nestačilo uspokojit jejich zvídavost, usadily se v různých koutech třídy 5. A, kde vyčkávají na příležitost, kdy si budou moci společně s děvčaty a hochy zahrát v nějakém příběhu. Pokud se vše podaří, uspořádáme malé divadelní představení pro 1. třídy nebo mateřskou školu. 

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top