V letošním školním roce opustí lavice základních škol silný ročník deváťáků. Z naší základky odejde 49 vycházejících žáků, z toho tři osmáci. Většina z nich nastoupí po prázdninách na střední školu, kterou si vybrali na prvním místě.

Na maturitní obor se hlásilo 39 žáků, tj. 79,6 % z celkového počtu žáků, na učební obor 9 žáků a jeden nenastoupí na žádnou školu. V níže přiložené tabulce se můžete přesvědčit, jak to nakonec dopadlo.

název školy počet přijatých   podmínky přijetí
Gymnázium Krnov  9 M jednotná příjímací zkouška, prospěch na ZŠ
SPgŠ a SZŠ Krnov  6 M jednotná přijímací a talentová zkouška, prospěch na ZŠ
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov  3 M jednotná příjímací zkouška, prospěch na ZŠ
SŠ automobilní mechanizace a podnikání Krnov  3 M jednotná příjímací zkouška, prospěch na ZŠ
SPŠ Krnov  5 M, 1 U jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ, talentová zkouška
Střední škola polygrafická Olomouc  1 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ
OA a Střední odborná škola logistická Opava  1 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ
SPSŠ Opava  1 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ
Střední škola průmyslová a umělecká Opava 1 M talentová zkouška
Umělecká akademie Ostrava 1 M talentová zkouška
SPŠ a OA Bruntál  2 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava  2 M, 1 U jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ
Střední škola technická Opava   1 M, 2 U prospěch na ZŠ
Soukromá střední odborná škola Prima Rýmařov  2 M jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ
Školy Březová 1 M prospěch na ZŠ
SŠ Zemědělství a služeb Město Albrechtice 3 U prospěch na ZŠ
SŠHS a VOŠ Opava 1 U prospěch na ZŠ
Střední škola zdravotnická Opava 1 U prospěch na ZŠ

Milí deváťáci, ať se vám na vybraných školách líbí a získáte spoustu nových dovedností i kamarádů.

Foto archiv školy, text Radka Žlebčíková

Back To Top