Trendy posledních let na středních a vysokých školách naznačují, že zájem žáků o technické obory značně klesá. Zatímco kapacity humanitních oborů praskají ve švech, do odvětví stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky aj. se studenti příliš nehrnou. Důvod je jasný. Osvojit si vědomosti a dovednosti zmiňovaných oblastí se může jevit jako poněkud náročné.

Zástupci zapojených škol…

Střední průmyslová škola stavební v Opavě se však rozhodla přesvědčit děti o pravém opaku. Její projekt STAGE 14 se zaměřuje na žáky nižšího a vyššího stupně základních škol. Těm chce prostřednictvím čtyř základních aktivit ukázat, že činnosti ve stavebnictví mohou být docela zajímavé a zábavné.

Právě probíhá výborně vedená prezentace projektu…

Od září jsme se do projektu STAGE 14 vedle dalších devatenácti škol v Moravskoslezském kraji zapojili také my. Celá akce je teprve v přípravné fázi. Již brzy však budou malí projektanti navrhovat a vybavovat byt, lepit model města, naučí se orientovat v katastru nemovitostí, vytvářet mapy a pracovat s GPS. To vše pod vedením nejen našich učitelů, ale i pedagogů a odborníků z opavské průmyslovky.

Stavební průmyslovka, to je i práce s teodolitem

Nezůstaneme sedět pouze ve třídě. S GPS vyrazíme přímo do terénu a žákům 9. tříd se snad nabídne možnost návštěvy Střední průmyslové školy v Opavě. Zde se budou věnovat práci v projekčním počítačovém programu, vytváření pokročilých map a práci s geodetickým přístrojem. Těšit se mohou také na kreslení s Ondřejem Kočárem, známým opavským výtvarníkem.

Po teorii přijde praxe…

Nejlepší dílka našich žáků budou v rámci jednotlivých aktivit zaslána do soutěže. Tak budou mít děti z 5. až 9. ročníku možnost porovnat své výsledky s žáky z ostatních škol. Veškeré náklady hradí fondy Evropské unie. Díky zapojení do projektu získá naše škola nemalé množství pomůcek. Lepidla, nůžky, pastelky a barvy zajisté využijeme i při další výuce.

Model…

Jako první se o návrh bytu pokusí v druhé polovině října děti z 5. B s paní učitelkou Erikou Kynickou. Nejpovedenější půdorysy si budete moct prohlédnout přímo na školním webu.

Foto SPŠS Opava, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top