Mnohým žákům 8. tříd se rozzářila očka, když se dozvěděli, že si v příští hodině chemie vyrobí z ovocného kvasu slivovici.

V kapitole nazvané Separační metody se již seznámili s různými metodami dělení směsí jako je filtrace, krystalizace, usazování a také destilace. Petr Frančák donesl kvasný roztok ze švestek.

Po sestavení destilační aparatury paní učitelkou s údivem sledovali zahřívání kvasu, chlazení lihových par a odkapávání voňavého destilátu. Brzy už byla cítit vůně slivovice. Šlo jen o pokus. Zákon výrobu alkoholu po domácku zakazuje.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top