Dříve, než se třeťáci rozprchli na prázdniny, stihli si zopakovat učivo prvouky, matematiky i českého jazyka formou zábavných soutěží.

Využili také pozvání vedoucího golfového klubu pana Liba, který se je společně s dalším instruktorem Martinem snažil naučit základům tohoto krásného sportu.

Po dvou hodinách náročného tréninku děti doplnily vydanou energii na terase s občerstvením.

Holky a kluci další dny věnovali zachycení atmosféry vydařeného školního výletu. Společně o tématu diskutovali, pak kreslili, psali, lepili.

Svá díla také náležitě prezentovali. Je znát, že už jsou to velcí školáci, kteří získané vědomosti umí správně aplikovat.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top