Jak zvládnout učení doma? Po uzavření škol se s touto situací museli vyrovnat všichni. Děti, rodiče i učitelé. Dětem začaly chodit na EduPage úkoly. Různé online testíky, doplňovačky, spojovačky, zápisy. Také ale úkoly praktické. Například připravit svým blízkým svačinu, uklidit si pokojíček. Ve třídě 2. A zvítězila na plné čáře výuka online. Děti se vidí, slyší a pracují jako ve škole. Předem si připraví potřebné pracovní sešity, učebnice, psací potřeby … A pak to frčí. Procvičují se podstatná jména a slovesa, pátrá se po slovech citově zabarvených, trénuje se násobení i dělení.

Žáci zjišťují délku úseček,třídí ptáky stálé a stěhovavé, poznávají hospodářská zvířata. Prostě pracují podle týdenního plánu. K výuce se mohou přihlásit dopoledne nebo odpoledne. Všechno funguje ale jen díky dobré spolupráci třídní učitelky s rodiči žáků. Jde o společnou věc. Všichni chtějí, aby děti spolu neztratily kontakt a jejich návrat do školních lavic byl snadnější.

Foto děti z 2. A, text Jitka Hlaváčková

Back To Top