V hodině výtvarné výchovy jsme se vydali do výtvarné dílny pana Hrubého, abychom si zde vyrobili linoryt.

Pilně pracujeme…

Nejprve jsme si museli nakreslit návrh. Poté pomocí kopírovacího papíru přenést nákres na lino velikosti A5 a obtisk obtáhnout černým fixem.

Rytí nás baví…

Před samotným rytím nás pan Hrubý poučil, jak s rydly zacházet. Ta byla různá: hrubá, tenká, krátká nebo dlouhá. Každý měl jiné, ale ruce držet za ním museli všichni, aby se nezranili.

Koukej, co jsem vyryla…

Při první naší návštěvě jsme vyryli pouze ta místa, která měla být bílá a další hodinu ta, jež se po vložení do ručního lisu obtiskla do obrázku žlutě či zeleně.

Sledujeme pana Hrubého…

Všichni měli ze své práce radost.

Foto Jana Vyležíková, text Markéta Veselá a Ester Bartoňová

Back To Top