Venkovní počasí nikoho nenechávalo na pochybách, v jakém ročním období přichází v sobotu 6. února 2010 na ples. Zima jak se patří. Nevlídno, na chodnících, silnicích i střechách, všude hromady sněhu. Zimní atmosféru dokreslovaly i papírové sněhové vločky nad hlavami účastníků plesu. Na všech stolech ale už byla vidět i předzvěst jara. Živé květiny – petrklíče, které příjemně doplňovaly nápaditou výzdobu sportovní haly připravenou Radkou Gavendovou a Irenou Santariusovou.

Ples zahájila děvčata navštěvující školní kroužek gymnastiky (vedoucí Radmila Gavendová a Katka Bugrisová) a kroužek hip-hopu (vedoucí Radmila Gavendová a Maruška Čechová). Malé gymnastky a tanečnice úspěšně zvládly trému a předvedly třem stovkám hostů část svého umění a zaslouženě tak získaly velký potlesk.

Tanečníky úspěšně celým večerem provázela osvědčená kapela „BT NOVA“. Kdo se náročným pohybem unavil anebo měl jen chuť na něco dobrého, mohl zajít do bufetu v klubovně, jehož nerušený provoz pod vedením Dagmary Vopelkové zajišťovali Taťána Kurečková, Marie Kulichová, manželé Kaletovi, Jana Muroňová, Adam Růžička a Martin Hlaváček. Prodávalo se všechno možné. Od koláčků, jablečného závinu a obložených talířů, které připravily pracovnice ze školní jídelny v čele s vedoucí Darjou Stýskalovou, až po široký sortiment nápojů.

Akci významně podpořilo velké množství sponzorů. Celkem bylo po slosování vstupenek rozdáno 123 cen. Nejhodnotnější z nich byl kotel na tuhá paliva věnovaný firmou BOSCH Termotechnika s.r.o., zastoupenou vedoucím provozu p. ing. Peterem Kostelníkem. I „poslední cena“ – láhev domácí slivovice určitě výherce mile potěšila. Ludmila Grčková a Erika Kynická se zhostily svého náročného úkolu od zajišťování cen až po jejich losování a výdej jako vždy výborně.

Ples, jehož finanční výtěžek je beze zbytku určen pro SRPDŠ při ZŠ na podporu činností dětí, se mohl uskutečnit jen díky nezištné podpoře lidí, kteří podporují činnost školy. Mimo již jmenované si uznání a poděkování za odvedenou práci zaslouží žáci z II. stupně, především deváťáci, ze sedmánků Denis Czodor, bývalí žáci, řada rodičů pomáhajících při přípravě akce, zdravotním zajištění účastníků nebo jako pořadatelé, členové školské rady, hasiči, dbající na požární bezpečnost objektu.

I když nelze všechny pomocníky, stejně jako sponzory, vyjmenovat, nemůžeme pominout jména Roman Romanidis, Zdeněk Baláž, Miroslav Frančák, Jana Kalová, Michaela Pustková, ing. Jitka Hanusová, manželé Závodní a Hajní, Milan Pokorný a především Jitka Hlaváčková, která byla hlavní organizátorkou plesu.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top