Moderní technologie se nezadržitelně řítí kupředu. Jsme rádi, že máme možnost jít s dobou a nabídnout žákům zpestření výuky v podobě interaktivních tabulí a jiných vymožeností moderní doby.

K poslechovým aktivitám využíváme téměř vždy sluchátka místo reproduktorů. Zvuk je tudíž mnohem kvalitnější, protože se nerozléhá a žáci nejsou rušeni okolními zvuky. Poslech bývá v hodinách cizích jazyků jednou z opomíjených dovedností. My se této chybě snažíme vyvarovat a dvě sluchátkové učebny nám to bezpodmínečně umožňují.

Nejoblíbenější pomůckou je však zcela jednoznačně interaktivní tabule, pomocí které žáci sledují písničky, básničky a krátké pohádky. Propojením zrakových i sluchových vjemů si tak nenásilně upevňují slovní zásobu.

Velmi často také zábavnou a hravou formou pomocí křížovek, doplňovaček a všemožných her procvičují gramatiku, slovíčka a výslovnost.

Foto a text Jana Samli 

Back To Top