Letošním novým předmětem pro nás je informatika. Využívání různých informačních technologií jsme si vyzkoušeli v hodině přírodovědy.

V dalším novém předmětu (přírodovědě) jsme tvořili první projekt nazvaný „Zvířata“. K poznatkům o jejich životě nám sloužil nejen počítač, ale také mobilní telefony a tablety. 

Takové hodiny nás moc baví. Konečně můžeme zapnout mobil při výuce! Ve skupinách jsme zaznamenávali zajímavosti o různých zvířatech. Nejvíc informací přesto získáváme hlavně čtením knih a učebnice. Některé jsme našli také v časopisech.

Dokreslování obrázků nám dalo také zabrat. Ale společnými silami se nám jednotlivé úkoly podařilo zvládnout.

Závěrečným přednesem svých projektů jsme se vzájemně poučili o životě jednotlivých zástupců skupin živočichů. V dalších hodinách se začneme učit o ekosystémech.

Foto a text Dagmar Vopelková

Back To Top