Milí vycházející žáci, blíží se pololetní vysvědčení a s ním i čas vyplnění vašich přihlášek na střední školy. V tomto článku se dozvíte nejen základní informace, podle kterých byste se měli řídit při jejich vyplňování, ale také vše k přijímacímu řízení.

Asi nejdůležitější informace pro vás je, že se většina středních škol zapojila k jednotnému testování při přijímacím řízení. Jejich úplný seznam naleznete zde. Nadále sledujte Dny otevřených dveří. Určitě se běžte se svými rodiči podívat na střední školu, o kterou máte zájem.

Na podzim roku 2014 byly vydány nové tiskopisy přihlášek, které si můžete stáhnout zde. Tu si pak cvičně ve Volbě povolání s paní učitelkou Taťánou Kurečkovou vyplníte, odešlete na vaši emailovou adresu a doma spolu s rodiči zkontrolujete a pošlete výchovné poradkyní Radce Žlebčíkové (radka.zlebcikova@zsma.cz).

Rodiče jsou zodpovědní za správnost údajů na první straně přihlášky, druhou stranu kontroluje výchovná poradkyně. Máte-li vybrané dvě střední školy, zapíšete jejich přesné adresy a obory, které jste si vybrali do jedné přihlášky. Jako první vypište tu školu, na které chcete skládat přijímací zkoušky. Pozor – škola nemusí do pilotního ověřování přihlásit všechny své obory vzdělávání s maturitní zkouškou, které vyučuje. Tato střední škola pak zašle výsledky vašeho přijímacího řízení na střední školu napsanou jako druhou v pořadí. Překontrolované a ředitelkou naší školy podepsané přihlášky odešlete na adresy středních škol nejpozději do 15. března 2015.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studium proběhnou 15. dubna 2015 (náhradní termín 15. května 2015) a pro šestileté a osmileté studium 16. dubna 2015 (náhradní termín 15. května 2015). Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z jazyka českého a matematiky společností Cermat (nesmí se používat kalkulačka ani tabulky). Pro uchazeče se zdravotním postižením a znevýhodněním nebudou v rámci pilotního projektu připravené modifikace zadání. O prodloužení času při vyplňování testu rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek doložte k přihlášce.

Výsledky testů zašle Centrum středním školám do čtyř dnů po obdržení záznamových archů. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2015. Poté jste povinni doručit do deseti pracovních dnů na vybranou střední školu vyplněný Zápisový lístek. Zápisový lístek lze vzít zpět a uplatnit na druhé střední škole jen v případě úspěšného odvolání. Na naší škole budou Zápisové lístky předány rodičům vycházejících žáků v týdnu od 2. března do 6. března 2015.

Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověřování vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem školy (ve školách, které se do pilotního ověšování nepřihlásily).

Milí deváťáci, přejeme hodně štěstí a úspěchů, ať se vám přijímačky vydaří!

Foto Karel Knapp – archiv školy, text výchovná poradkyně Radka Žlebčíková

SouborVelikost
Prihlaska_SS_2014_talent2a.pdf237,1 KB
Prihlaska_SS_prijimaci-rizeni_2015_3.pdf142,0 KB
Back To Top