V pátek ráno nás navštívil vzácný host. Přišel pan Tomáš, který se během chvilky převlékl do pomalovaného oděvu a byl z něj indián. V úvodu nás naučil indiánský pozdrav Hau hau kola.

Hned poté jsme společně skládali veliký oheň, kolem kterého jsme se usadili jako praví indiáni. Při skládání Tom vyprávěl indiánskou legendu o vzniku světa a také o tom, že oheň byl pro indiány velice důležitý. Seděli kolem něj, povídali si, radili se a dělali u něj důležitá rozhodnutí.

Během Tomovy návštěvy jsme se dozvěděli, že se indiáni dělí na lesní, prérijní a tzv. pueblany. Lesní byli původně kočovný kmen lovců a sběračů. Od nich pochází slovo vigvam. To je indiánská chýše kuželovitého tvaru, postavená z ohnutých dřevěných prutů pokrytých březovou kůrou. Prérijní indiáni si stavěli kuželovitý stan z bizoní kůže tzv. týpí a pueblané cihlové obydlí, které mívalo i několik pater.

Všichni indiáni se snažili žít v souladu s přírodou a neničit ji. Zajímavé povídání nám Tom zpříjemnil několika úkoly. Stříleli jsme z luku, putovali po voňavé bylinkové cestičce a uhýbali před běžící mrštnou myškou. Celá třída se již těší na listopad, kdy nás Tom opět navštíví.

Foto Jana Vyležíková, text Alex Divitaris, 4. A

Back To Top