Kdo někdy pořádal ples, ví, kolik to dá práce. Objednat v dostatečném předstihu hudbu, odeslat seznam skladeb „OSA“. Vytisknout vstupenky a organizovat jejich předprodej, vytvořit a vytisknou plakáty. Zajistit další propagaci, sehnat sponzory, nakoupit ceny, ohlásit akci na MěÚ, získat patřičná razítka. Připravit předtančení i nějaké malé překvapení. Zajistit hasiče, zdravotníka, pořadatele. Naplánovat si rozmístění stolů pro tři sta tanečníků, dát ubrusy, nachystat sklenice, všechno uklidit. Vyzdobit sál, objednat zboží do bufetu tak, aby nic z občerstvení nechybělo a pokud možno po akci nic nezůstalo. Zajistit obsluhu, objednat zákusky, připravit něco dobrého k jídlu, domluvit šatnáře.

Děvčata si samostatně připravila předtančení ...

Zajistit náhradní osvětlení sálu pro případ výpadku v dodávce elektřiny, pohlídat funkčnost sociálního zařízení. Vypůjčit si a sestavit pódium pro hudbu, připravit zařízení na losování vstupenek. Zpracovat seznam cen. A pak jen už stačí přivítat návštěvníky a věřit, že se na nic nezapomnělo. Natočit pár záběrů videokamerou, udělat několik fotek, aby bylo na co vzpomínat. Ráno po plese všechno uklidit, umýt a vrátit na původní místo. Odvézt zboží, které se neprodalo, celou akci vyúčtovat.

Parket se plní víc a víc ...

Paní učitelka Jitka Hlaváčková by dlouho musela sepisovat seznam lidí, kteří s ní při přípravě III. Společenského plesu spolupracovali, ochotně a zcela nezištně jakkoliv pomáhali. Objednávali, zajišťovali, zdobili, psali, uklízeli, počítali, chystali, sháněli, plánovali i organizovali. Na seznam by se dostali téměř všichni pracovníci školy, někteří jejich rodinní příslušníci, řada rodičů a dětí, členové školské rady. Zvláštní poděkování si zaslouží četní sponzoři, nejvýznamnější z nich byl Dakon Město Albrechtice. A hlavně všichni účastníci plesu. Právě díky nim byly získány finanční prostředky, které jsou příjmem do pokladny SRPDŠ a budou sloužit dětem ze školy.

Foto a text Karel Knapp

IV. společenský ples se plánuje na sobotu 6. února 2010.

. Ukázka barmanského umění zaujala ...

Back To Top