Kdo se chtěl dobře pobavit, měl příležitost. V sobotu 9. února 2008 na II. Společenském plesu pořádaném školou ve spolupráci se SRPDŠ a pod patronací Školské rady.

Nemáme chybu ...

Příjemným zpestřením jeho úvodní části bylo předtančení žáků osmých a devátých tříd, které připravila p. učitelka Magdaléna Handlířová a včetně dalšího dění na video zaznamenal pan Oldřich Menzel.

K dobré náladě všech přítomných přispěla hudba BT NOVA. Návštěvníci ocenili estetickou a zajímavou výzdobu sálu i zajištění pořadatelské služby.

Zábava je v plném proudu ...

Poděkování za podporu si zaslouží velká řada sponzorů. Právě díky nim si mnoho návštěvníků odneslo po tahu slosovatelných vstupenek zajímavé ceny.

Vyjmenovat všechny, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a úspěšném průběhu plesu, to by znamenalo vytvořit rozsáhlý seznam jmen a firem. Proto jen uvádím. Pod vedením paní učitelky Jitky Hlaváčkové, úspěšné organizátorky, už byly podniknuty první kroky k přípravě III. Společenského plesu.

Pokud se chystáte, rezervujte si čas na sobotu 21. ledna 2009 od 20 hodin. Veškerý finanční zisk, stejně jako je tomu nyní, se stane příjmem do pokladny rodičovského sdružení.

Foto a text Karel Knapp, videozáznam Oldřich Menzel

Back To Top