Kluci, holky, vážení rodiče. Školní rok 2017 – 2018 slavnostně zahájíme v pondělí 4. září v 7.45. Nebudeme potřebovat vůbec nic. Ani tašky, ani přezůvky. Na první den školního roku a krátký pobyt ve třídách v rozsahu 30 – 45 minut si stačí přinést dobrou náladu.

Těšíme se na nové školáky, naše prvňáčky, kterým se budou věnovat paní učitelky Erika Kynická, třídní 1. A a Zdenka Závodná, třídní 1. B. Podrobnosti k docházce prvňáčků do školy včetně toho, co je potřeba zajistit a nakoupit, vám, zákonným zástupcům, byly sděleny v předstihu na červnové schůzce. Další informace týkající se organizace výuky na počátku září sdělí třídní učitelky a vychovatelky ŠD na konci pondělního setkání.

Těšíme se také na nové žáky, kteří se přistěhovali do Města Albrechtic, nebo k nám přecházejí z jiných škol. Nově přihlášené žáky k docházce uvítáme v kanceláři ředitelky, případně zástupce ředitelky školy. V prvních krocích v neznámém prostředí jim pomohou třídní učitelé, kteří si je zde vyzvednou a předají prvotní informace i jejich rodičům. Pokud ještě zvažujete přihlášení či přestup svého dítěte k docházce na ZŠ Město Albrechtice, nabízíme vám nezávaznou prohlídku školy (po vzájemné telefonické domluvě na čísle 777 719 340).

Od září dochází k rozdělení bývalé páté třídy na dvě šesté třídy. Možná, že právě blízká doba vytváření nových třídních kolektivů je dobrou příležitostí pro příchod dalších zájemců o docházku do naší školy. Žákům můžeme nabídnout nadstandardní vybavení výpočetní technikou a školními pomůckami,  odborné učebny (zeměpisu, přírodopisu, fyziky a chemiejazykové učebnyučebnu dílenhudební výchovyvýtvarné výchovyinformační a komunitní centrum). Za zmínku určitě stojí kvalifikovaný a aprobovaný učitelský sbor, stabilní úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na střední školy, zvážení vlivu počtu žáků ve třídě na jejich motivaci k učení a na výchovu k přiměřené konkurenceschopnosti, bezproblémové dojíždění (řada autobusových spojů projíždí kolem školy). Výhodou je i možnost (v návaznosti na ukončené vyučování) navštěvovat rozsáhlou nabídku zájmových kroužků a dalších aktivit pořádaných místními organizacemi (např. ZUŠ, TJ, Hasiči). 

Školní družina bude pro přihlášené žáky pro zbytek prázdnin v provozu od pondělí 28. srpna do pátku 1. září od 7 do 15 hodin. Vstup hlavním vchodem. Bližší informace podá paní Alena Honajzerová, vedoucí vychovatelka (mobil 777 719 364, e-mail:alena.honajzerova@zsma.cz). Seznamy zapsaných dětí jsou k nahlédnutí zde.

Pokud patříte k těm, kteří si zatím nekoupili sešity, chcete znát jména svých budoucích spolužáků a budoucích učitelů, chcete již dnes vědět, kdy budou prázdniny, znát termíny třídních schůzek v nastávajícím školním roce, podle jakého vzdělávacího programu se budete učit, jaké nabízíme zájmové kroužky (budou upřesněny na počátku září), sledujte průběžně obsah pod odkazy „Škola“„Úřední deska“.

Obědy se ve školní jídelně vydávají v pondělí 4. září době od 10.30 do 12 hodin. Další dny již v běžném režimu podle aktualizovaného provozního řádu ŠJ, který mimo jiné obsahuje ustanovení ke způsobu a termínům úhrady stravného v průběhu školního roku (k nahlédnutí zde). V posledním srpnovém týdnu budou vybírány platby za stravné na měsíc září v kanceláři vedoucí ŠJ podle následujícího rozpisu. V případě nejasností kontaktujte vedoucí ŠJ paní Darju Stýskalovou na čísle 777 719 365, e-mail:darja.styskalova@zsma.cz.

Pondělí 4. září je určeno jen ke krátkému slavnostnímu zahájení. Po jeho ukončení se o přihlášené děti do školní družiny postarají paní vychovatelky. Úterý 5. a středa 6. září jsou vyhrazeny pro vydávání učebnic a třídnické práce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude ve všech třídách zahájeno ve čtvrtek 7. září 2017. A pozor! Už se na Vás těšíme.

Foto archiv školy, text Regína Hajná

Back To Top