Školní rok 2012 – 2013 slavnostně zahájíme v pondělí 3. září v 7.45. Nebudeme potřebovat vůbec nic. Ani tašky, ani přezůvky. Na první den školního roku a krátký pobyt ve třídách v rozsahu 30 – 45 minut si stačí přinést dobrou náladu.

A už jsme druháci…

Další dva dny – úterý 4. a středa 5. září – jsou vyhrazeny vydávání učebnic a dalším třídnickým pracím. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude zahájeno ve čtvrtek 6. září. První školní den přivítá prvňáčky v pěkně vyzdobené třídě vybavené novým nábytkem (II. nadzemní podlaží ve staré budově školy) paní učitelka Jitka Hlaváčková. Samozřejmě, že správní zaměstnanci a pedagogičtí pracovníci nezapomněli ani na další školáky a připravili pěkné prostředí i pro ně.

Když byl Den otevřených dveří, všechno nás zajímalo…

Naše řady rozšíří i noví žáci, kteří se do Města Albrechtic přistěhovali, již k nám přestoupili anebo se k nám chystají přestoupit z jiných škol. V 7.30 si je u ředitelny vyzvednou třídní učitelé (seznam třídních učitelůseznamy žáků podle tříd aktualizované k 22. srpnu 2012) a uvedenou je do svých tříd.

Školní družina…

Školní družina zahajuje provoz v posledním prázdninovém týdnu od pondělí 27. srpna s platností do pátku 31. srpna od 7 do 15 hodin pro děti z I. stupně, které se přihlásí u paní vychovatelky nejpozději do 9 hodin daného dne. Vstup vchodem staré budovy školy. 

Ve školní družině se dobře bavíme…

V pondělí 3. září zajišťují pracovnice školní družiny provoz pro zapsané žáky (seznam dětí podle oddělení ZDE) v době od 6 do 15 hodin. Od úterý 4. září pak již v plném rozsahu, a to od 6 do 7.25 a od 11.15 do 16.30. Bližší informace podá a dotazy zájemců zodpoví vedoucí vychovatelka paní Marie Kulichová, tel. 777 719 364.

Školní jídelna…

Provoz ve zrekonstruované a zmodernizované školní jídelně bude po více jak čtyřměsíční přestávce obnoven v pondělí 3. září. První školní den budou obědy vydávány všem přihlášeným žákům s výjimkou dětí z prvních tříd, které se tento den nestravují, v době od 10 do 12 hodin. Další dny již v běžném režimu podle aktualizovaného provozního řádu ŠJ, který mimo jiné obsahuje ustanovení ke způsobů a termínům úhrady stravného v průběhu školního roku (k nahlédnutí ZDE). V posledním srpnovém týdnu budou vybírány platby za stravné na měsíc září v kanceláři vedoucí ŠJ podle následujícího rozpisu.

den datum čas
pondělí 27. srpna 7.30 – 14.00
úterý 28. srpna zavřeno – kolaudace
středa 29. srpna 7.30 – 15.30
čtvrtek 30. srpna 6.30 – 14.00
pátek 31. srpna 7.30 – 13.00
pondělí 3. září průběžně celý den

První týden se vaří pouze jedno jídlo. Výběr ze dvou jídel od pondělí 10. září. V případě nejasností kontaktujte vedoucí ŠJ paní Darju Stýskalovou na číslech 554 652 214 a 777 719 365, případně e-mailem: darja.styskalova@zsma.cz

Jídelna čeká na strávníky…

Foto a text Karel Knapp

Back To Top