Hrou, říkankami a písničkami si zpestřujeme hodiny angličtiny. I když máme cizí jazyk teprve od září, umíme už hodně věcí. Zvládáme slovíčka, jednoduché věty, otázky a krátké odpovědi. Nejraději chodíme do učebny na sluchátka, tam si trénujeme rozhovory ve dvojicích a hlavně se učíme anglicky zpívat.

Všichni chceme představit svoji hračku…

Protože jsme celý měsíc listopad probírali téma „Toys“, mohli jsme si za odměnu do angličtiny přinést svoji oblíbenou hračku.  

Roberte, nekoukej…

Nejprve jsme ji popisovali, samozřejmě anglicky. Následovala hra „Na pamatováka“, při které jsme hmatem a poslepu museli poznat hračky, zapamatovat si je ve správném pořadí a napsat na tabulky.

Kite je anglicky drak…

Ve družstvech jsme soutěžili, komu se podaří napsat na tabuli nejvíce hraček.

Stand up on the chair…

Zazpívali jsme si song What can you see , připomněli si říkanku „My blue train“ a splnili všechny anglické pokyny, které si pro nás připravila paní učitelka. Na závěr si každý vyrobil katalog hraček s popisem. Angličtina nás baví!

 Foto a text Regína Hajná

Back To Top