Žáci 7. tříd se účastní projektu „STAGE 14“, který je finančně podporován fondy Evropské unie. Výukový materiál byl vytvořen na Střední průmyslové škole stavební v Opavě.

V rámci výtvarné výchovy žáci začali pracovat na projektu – Rodinný dům „Sandra“. Nejdříve se seznámili s pracovními listy, s postupem práce a s novými pojmy (půdorys domu, kótování).

Projekt je hlavně rozdělen na vnitřní a vnější pohled domu. Žáci si zkusili sami navrhnout, kde budou v tomto rodinném domku stěny, a tím vytvořili jednotlivé pokoje, umístili okna a dveře.

Při této činnosti dodržovali měřítko 1:50 a řídili se světovými stranami. Dalším úkolem bylo vybavit navržený půdorys nábytkem a bytovými doplňky. Dle vlastní fantazie.

Tvůrci projektu respektovali to, že pokud se některým žákům nebude chtít nic vymýšlet, mohou použít zjednodušené varianty. Naše škola má však odvážné žáky a všichni se rozhodli pro nejtěžší variantu, kdy si všechno museli navrhnout a vybavit sami.

Po návrhu půdorysu se žáci v příštích hodinách pustí do vnějšího pohledu domu, zakreslí okna, dveře nebo garáž. Na závěr musí zkontrolovat zápis kótování jednotlivých pokojů, vypočítají plochy místností v m2, vše zapíší do předepsané tabulky.

Zatím jsme návrhům věnovali osm hodin, práce byla pro žáky zajímavá i zábavná a koncem května tento projekt ukončíme.

Foto Taťána Kurečková a Milan Pokorný, text Irena Santarisová

Back To Top