Od pondělí 7. 3. do čtvrtku 10. 3. si žáci různými způsoby osvojovali novou slovní zásobu týkající se lidského těla. Začali jsme rozcvičením s písničkou Head, shoulders, knees and toes (hlava, ramena, kolena, palce), která děti navnadila k další činnosti – sestavování lidského těla. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, z nichž každá sestavovala lidské tělo v jiné podobě. První skupina sestavila kostru a druhá figurínu ze svalů.

V závěru hodiny jsme natočili krátké video, kde si žáci ústně procvičili novou slovní zásobu. V další hodině se skupiny promíchaly. Poté si žáci zvolili zástupce, kterého obkreslili na dlouhý papír. Ostatní žáci nakreslené tělo popsali. Zda byla slova správně napsaná, žáci zjistili pomocí předtištěných popisků, které sloužily ke kontrole. Hodiny nám velmi rychle uběhly, dětem se skupinová práce líbila a já se těším na příští téma, které nás v angličtině čeká.

Foto a text Silvie Kaňa

Back To Top