V minulém týdnu jsme si pozvali na besedu do obou čtvrtých tříd naši bývalou paní učitelku Táňu Kurečkovou. Učíme se o současnosti a zajímala nás historie města. Poutavé vyprávění o vzniku a vývoji obce nás moc bavilo a hodina utekla velmi rychle. Zajímavé fotografie a historické stavby jsme obdivovali a budeme si je také zkoušet namalovat ve výtvarce.

Skončilo povídání a my jsme se dostali teprve k období 1. světové války. Proto jsme si domluvili i další společnou besedu o době po válkách a zajímavostech z dalších let v našem městě. Podrobné informace jsme si zaznamenali v sešitech a určitě je ještě doplníme. Za milé a příjemné povídání děkujeme p. T. Kurečkové.

Foto a text žáci 4. A, 4. B

Back To Top