Téměř ve stejnou dobu jako před rokem dorazili do školy, letos už podruhé, hasiči. Tonda a Jirka. Jirka úspěšně zastoupil hasiče Kamila. Nikdo nevolal: „pomoc, hoří, hoří“ a proto nemuseli hasit. Věnovali se postupně dětem ze druhých a šestých tříd.

Těm nejmenším trpělivě vysvětlovali kdo jsou to hasiči, jaká je jejich práce. Kdy je správné využít bezplatné telefonní linky tísňového volání a proč je nebezpečné její zneužití. Předvedli prakticky řadu činností.

Malí posluchači se dozvěděli, jak postupovat když hoří doma, co dělat. Ti nejšikovnější si zapamatovali dokonce varovné signály a každý si určitě vzpomene, jak se chovat v případě evakuace školy.

Zkušenější šesťáci si doplnili znalosti ze zdravovědy. Seznámili se s praktickým využitím a rozdělením hasičských přístrojů i s nebezpečním, které každému z nás může hrozit doma. Všichni na závěr přivítali pozvání na 13. června 2008 k prohlídce hasičské zbrojnice v Krnově.

Děkujeme hasičům ing. Antonínu Ušelovi a ing. Jiřímu Kárníkovi za příjemné, poučné a zajímavě prožité dopoledne. Přijeli do školy včas. Lepší je požárům předcházet, než je hasit.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top