skip to Main Content

Ve čtvrtek navštívila druháky paní Irena Vojkůvková, aby je seznámila se svátkem Halloween. Přestože je výuka angličtiny čeká až v příštím školním roce, s angličtinou se už všichni běžně setkávají. Poslouchají v tomto jazyce písničky, navštěvují kroužek, jiní slyší, jak se učí slovíčka jejich starší sourozenci.

Společně vyjmenovali všechno, co k tomuto svátku patří. Seznámili se, kde a proč vznikla tradice tohoto svátku. Ukázali si, jak mají někteří lidé nazdobené své domy a v jakých kostýmech chodí děti od domu k domu.

Aby si druháci užili i legraci, zazpívali si písničku, skládali dýni, vyzkoušeli si vydávání příšerných zvuků v maskách. Mohli si půjčit čarodějnické pomůcky a vyrobili si svého netopýra. Všichni si čas strávený s paní Irenkou Vojkůvkovou užili a za její ochotu jí patří velký dík. Další den děti čekalo učení s „KOSTLIVCEM“.

V pátek se nedostávaly jedničky, žetonky ani nálepky, ale jednotlivé části kostry. V první hodině si děti na barevný papír vystřihly a nalepily lebku. Cílem bylo získat za jednotlivé úkoly co nejvíce kostí, aby za celý den vznikl krásný kostlivec.

Druháci plnili úkoly ve všech předmětech. Hledali slova protikladná i souznačná. Počítali příklady na sčítání a odčítání do 20, řešili početní řetězy i slovní úlohu. Vyhledávali informace z textu a také psali. Všichni pracovali s nadšením, překonávali těžkosti a radovali se z úspěchu. Užili si veselý den.

Foto a text Jitka Hlaváčková

 

Back To Top