Říká se, že Halloween se slaví již více než 6 000 let. V současné době je však Halloween oblíbený především mezi dětmi. I naši malí angličtináři si hodinu věnovanou tomuto svátku velmi užili.

Nejprve jsme si povídali o tradicích a zvyklostech spojených s tímto poněkud strašidelným svátkem, potom jsme se pomocí písniček dozvěděli, jak se řeknou některá slova typická pro Halloween. Díky písničce „Five little pumpkins“ se žáci naučili jeden ze symbolů celého tohoto svátku. A tím je dýně.

Snad každý ví, že dýně se na Halloween vydlabávají a vyřezávají se do nich různé děsivé obličeje a obrázky, aby potom sloužily jako lucerny. Naši malí angličtináři to samozřejmě znali! Jednu takovou dýni jsme si rozsvítili ve třídě na ukázku a děti také zjistily, že takovým lucernám se říká „Jack-o’lantern“.

Druhá písnička je naučila heslo, které by měl znát každý správný Halloweenský koledník. „Trick or treat“ – volněji přeloženo znamená „koledu, nebo vám něco provedu!“ A když už se to tak krásně naučily, tak každý dostal sladkou odměnu (aby mi náhodou něco nevyvedly).

Foto a a text Jana Samli

Back To Top