Jestli si myslíte, že první den školy po jarních prázdninách byla nuda, tak jste na omylu. Naše třída 3. A tentokrát nikam nejela, ale pondělní odpoledne jsme strávili v učebně fyziky a chemie.

Jsme teprve třeťáci, ale jak jsme zjistili, něco z toho, co jsme zde viděli, už vlastně známe. Všechny pokusy a zajímavosti si pro nás nachystala paní učitelka Kubiszová s žáky osmých tříd. Naše paní učitelka třídní všechno fotila.

Rozdělili jsme se do tří skupin podle skupenství vody: jedni byli skupenství pevné – led, druzí byli skupenství kapalné – voda a třetí skupina skupenství plynné – vodní pára.

Ve skupinkách jsme pak prováděli všemožné pokusy. Například co se stane, když se olej smíchá s vodou, co dokáží magnety s kompasem. Učili jsme se zmagnetizovat obyčejné železo. Na konec celého odpoledne byla soutěž mezi jednotlivými skupenstvími – skupinami.

Jistě jste ještě nikdy nedělali pokus jako soutěž. Soutěžilo se, jak daleko doletí balonek připevněný na brčku. Každé družstvo dostalo brčko, to jsme protáhli provázkem, ten pak připevnili mezi židlí a stolem. Na brčko jsme přivázali balónek a při odstartování jsme balónek nastřihli v místě, kde byl uvázán k brčku.

Postupně se na provázkové trati vystřídala všechna družstva a dojezdy byly označeny barevně. Vítězové byli ti, jejichž balónek dojel na brčku nejdál. Vyhrálo kapalné skupenství. Všechny pokusy se nám moc líbily a už se těšíme na další návštěvu této učebny.

Foto Jana Vyležíková, text Lukáš Ircing, 3. A

Back To Top