Ve svých hodinách fyziky se žáci devátých ročníků seznámili s technologií, bez níž by se dnešní svět jen těžko obešel. Jedná se o polovodiče. Jejich objev a využívání změnilo lidské životy podobně jako objev zpracování kovů na konci doby kamenné. Nejprve se žáci seznámili se strukturou křemíku. Prostudovali vlastní a příměsovou vodivost polovodičů. Seznámili se s mnoha polovodičovými součástkami a to nejen teoreticky, ale i v rámci dvouhodinové laboratorní práce.

V sedmých ročnících se mladí fyzikové naopak seznámili s technologií, která se používala již ve 3. století před našim letopočtem. Jedná se o jednoduché stroje – přesněji o páku, kladku a kladkostroje. Princip dvojzvratné páky si žáci ověřili ve své laboratorní práci.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top