O tom, že fyzika není jen dřina ale i zábava, se mohou žáci přesvědčit během svých laboratorních prací. Naši nejmladší fyzikové v šestých ročnících se v měsíci březnu a dubnu seznámili s problematikou magnetických polí. I když tato pole nejdou očima vidět a ani je nedokážeme vnímat našimi dalšími smysly, existuje mnoho způsobů jak magnetická pole zkoumat. Učivo magnetismu bylo nejprve vysvětleno pomocí řady názorných experimentů, poté si žáci sami několik pokusů s magnetickým polem tyčového magnetu či naší Země odzkoušeli v rámci své badatelské laboratorní práce.
Sestavovali  kompas z kancelářské sponky,  pozorovali vliv souhlasné či nesouhlasné polarity magnetů na sílu magnetického pole těchto spojených magnetů, pomocí magnetek zakreslovali siločáry magnetického pole tyčového magnetu. Dokázali zmagnetovat trvale či dočasně feromagnetická tělesa. Někteří šesťáci následně své nově získané znalosti využili k předvádění pokusů v rámci Dne otevřených dveří školy.
Foto a text Michaela Kubiszová
Back To Top