Podzim se vloudil do vyučování v 1. A třídě. Jak se mu to povedlo? Jednoduše. V matematice sčítáme jablíčka, hrušky, kaštany, listy nebo zvířátka. Říkanky k písmenkům jsme vyměnili za veselé podzimní písničky a říkadla.

Sčítáme jablíčka, hrušky, zvířátka…

To by byl ten podzim smutný bez výzdoby ve třídě. Děti nelenily a vyrobily papírové draky, které zavěsily na šňůru do oken. Teď je dráčci pozorují a šibalsky se na ně usmívají.

Jen nám draci neuleťte…

Děti ví, že brambory jsou hlavně k jídlu. O tom, že pasáčci pečou na poli brambory, dnes děti zpívají pouze v písničce. Nám posloužily místo modelíny na výrobu ježků a myšek, které jsme ukryli na výstavce pod listy.

Brambory jsou především na jídlo…

Že všichni žáci 1. A třídy mají nejraději tělocvik, nemusím zdůrazňovat. Proto mají také rádi vše, co souvisí s pohybem a to jsou pohybové hry – Panenka v dešti nebo Zvědavec.

Panenka v dešti…

Obě hry a také písničky dokážou doprovázet na hudební nástroje, zvané bobotubes. Že nevíte, o jaký nástroj jde? Jsou to barevné plastové roury o různé délce. Když rourou udeříte o lavici nebo podlahu, vydá tón.

¨

Učíme se hrát na nové hudební nástroje…

A co děláme v prvouce? Přiřazujeme plody a listy ke stromům. Povídáme si o změnách v přírodě a o počasí. Zatím jen podle obrázků v učebnici. Své znalosti budeme prověřovat na vycházce do přírody v tomto týdnu. A na závěr básnička, kterou už umíme.

Když rourou udeříte o podlahu nebo lavici, vydá tón…

Cestou na vycházce přírodniny nasbíráme,
na dobré svačince si pochutnáme.
Papírové draky vypustíme,
hola, hej podzim oslavíme.

Foto Regína Hajná, text Irena Santariusová

Back To Top