Od 21. září 2012 mají naši žáci možnost navštěvovat fotografický kroužek pod vedením paní učitelky Lozertové. Zájemci se mohou přihlásit ve sborovně. Sraz členů kroužku je vždy v pátek v 13.45 před hudebnou.

„Idyla“ – Kateřina Kynická

Příznivci fotografie se mohou těšit na řadu fotografických soutěží, naučí se vnímat své okolí hledáčkem fotoaparátu a své vydařené snímky budou moci prezentovat nejen na školním webu, ale také na připravované výstavě na zámečku v Linhartovech.

„Po svých“ – Pavel Hanus

V současné době se členové kroužku Kateřina Kynická z 8. A a Pavel Hanus z 9. A účastní již první soutěže pořádané Českými drahami Česká železnice v krajině a Česká železnice a lidé. Držme jim palce, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

Foto Kateřina Kynická a Pavel Hanus, text Kateřina Lozertová

Back To Top