skip to Main Content

Od 21. září 2012 mají naši žáci možnost navštěvovat fotografický kroužek pod vedením paní učitelky Lozertové. Zájemci se mohou přihlásit ve sborovně. Sraz členů kroužku je vždy v pátek v 13.45 před hudebnou.

„Idyla“ – Kateřina Kynická

Příznivci fotografie se mohou těšit na řadu fotografických soutěží, naučí se vnímat své okolí hledáčkem fotoaparátu a své vydařené snímky budou moci prezentovat nejen na školním webu, ale také na připravované výstavě na zámečku v Linhartovech.

„Po svých“ – Pavel Hanus

V současné době se členové kroužku Kateřina Kynická z 8. A a Pavel Hanus z 9. A účastní již první soutěže pořádané Českými drahami Česká železnice v krajině a Česká železnice a lidé. Držme jim palce, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

Foto Kateřina Kynická a Pavel Hanus, text Kateřina Lozertová

Back To Top