Hodinu angličtiny si žáci 5. třídy zpestřili legrační písničkou Five little monkeys. Byli překvapeni, co všechno se dá s textem písně provést.

Nejprve si vytvořili myšlenkovou mapu a zavzpomínali na slovíčka, která je napadnou, když se řekne opice. A protože už jsou páťáci, dokázali s nimi tvořit jednoduché věty.

Připravená slova z písničky spelovali, vymýšleli hádanky, skládali věty, vypisovali vynechaná slova na tabulky. Ve skupinkách doplňovali chybějící slovíčka do textu.

Šikovné skupinky dokázaly podle poslechu složit z kartiček celou písničku.

Na interaktivní tabuli slovíčka kroužkovali a získávali pro opici banány. Pokud se někdo spletl, vyzvala ho opice k opravení.

Nejvíce se všem líbila pantomima. Každý žák předváděl dané slovíčko, ostatní hádali. Ukazování využili při zpěvu písničky. Postupně vynechávali zpívané slovo a nahradili jej pantomimou.

Na počítačích si v další hodině vytvořili ze slov písničky slovní mrak a vymysleli komiks. 

Foto Karel Knapp, text Regína Hajná

Back To Top