Ani v letošním roce nebude 49. ročník chemické olympiády bez naší účasti. O řešení školního kola projevili zájem žáci 9. A David Gadziala, Pavel Hanus a Eliška Jančová. Už od října se pokoušeli „prokousat“ teoretickou částí. Praktické úlohy řešili v úterý. Oblékli si bílé pláště a s vervou se pustili do práce.

Příprava na experimentování…

Zjišťovali pH roztoků, hledali tajný vzorek, odpařovali různé druhy vod a zjišťovali, která voda nejlépe pění. Po dvou hodinách práce všechny zadané úkoly splnili. Práce je velmi bavila, za všechny to zhodnotila Eliška slovy: „Ale mě to fakt bavilo…“ Školní kolo není ještě u konce. Mladé chemiky čeká náročný kontrolní test s deseti otázkami. Přejme jim mnoho úspěchů.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top