Poslední dubnovou středu se výuka prvouky v 3. B odehrávala pod širým nebem. Děti se vybavily fotoaparáty, tablety nebo mobilními telefony. Jejich pozornému oku nesměla uniknout žádná živá přírodnina.

Zachycovaly květiny, stromy a živočichy vyskytující se v okruhu několika kilometrů od školy. Vše si pečlivě zaznamenávaly do tabulek, které jim pak sloužily k dalšímu zpracovávání.

Na své přírodovědné výpravě prozkoumaly okolí rybníka, park, nahlédly do zahrádek, nafotily stromy, keře, obratlovce i hmyz. Na louce zblízka pozorovaly například včely při opylování květin. Malí přírodovědci dobře vědí, že přírodu je zapotřebí chránit a ne ji ničit nebo znečišťovat.

O tom, jak se o čistotu životního prostředí starají pracovníci v čističce odpadních vod, se žáci dozvěděli od pana Dlouhého, který jim celý proces osvětlil. Aby kluci a holky měli alespoň malý podíl na ochraně přírody, posbírali všechen odhozený plast.

Zážitky a zachycený materiál třeťáci ještě v dalších dnech zpracovávali a poté ve skupinách prezentovali. Vítězové soutěže o nejhezčí foto se radovali ze získaných cen.

Po dobře odvedené práci se všichni přesunuli do školní knihovny, kde si v pohodlí četli oblíbené knihy.

Foto Alena Václavíková a děti 3. B, text Alena Václavíková

Back To Top